Välj takvärme för snö- och issmältning i hängrännor, takkanaler och takbrunnar.

Takvärme

Takvärme för din takanläggning som är designad för att hålla fri passage för smältvatten när snön smälter och för att undvika isbildning. Helt enkelt konstruerad för att undvika frostsprängningar på fastigheten och för att motverka att istappar bildas som kan lossna och därmed orsaka än värre skador.

Produkter Takvärme

styrskåp takvärme min max

Styrskåp takvärme HD-MM

Ett styrskåp för takvärmeanläggningar med min-max funktion.

styrskåp takvärme fukt temp

Styrskåp takvärme HD-FT

Ett styrskåp för takvärmeanläggningar med fukt- och temperaturavkänning vilket gör att du får en optimal driftsekonomi.

takvärmekabel

Takvärmekabel Soma

Självreglerande värmekabel för takvärme som förhindrar snö- och isbildning i exempelvis hängrännor, stuprör och takanläggningar.

tillbehör takvärme

Tillbehör takvärme

Tillbehör till takvärmeanläggningar såsom montagelim, dragavlastare för stuprör, anslut & avslut och skyltar.

Takvärme utomhus

Är du trött på att skotta is och snö från ditt tak? Att behöva skotta snö och is från tak efter ett kraftigt snöfall är ett återkommande problem för många personer varje år. Dessutom kan du med fel teknik inte bara skada taket utan du utsätter även dig själv för risken att ramla ner då taket ofta är allt annat än halkfritt. Vi har produkter för takvärmeanläggningar som underlättar för dig och din fastighet.

läcker in från tak
Vatten som läcker in när is och snö på taket smälter.

Läcker in från taket

Det finns olika typer av tak och vissa behöver inte skottas alls. Men om du exempelvis har en plattare- eller enklare takkonstruktion bör taket ses över med jämna mellanrum och skottas vid behov.

Å andra sidan om din villa har ett sadeltak innebär detta inte att du ska sluta bry dig. Det vill säga att du bör tänka på att stora snömängder har en isolerande effekt samt att i ett uppvärmt hus smälter snölagret närmast yttertaket först. Eftersom det blir ett visst värmeläckage genom vindbjälklaget kan vatten från den smälta snön då krypa in i skarvar runt anslutningar för ventilation, skorsten eller takkupor och orsaka vattenskador.

Läcker det in från ditt tak? Se över din takanläggning innan problemet blir för stort!

Värmekabel tak

När hösten har kommit ligger vintern runt hörnet och du säger till dig själv att just denna vintersäsong så ska du ta tag i problemen med snö- och isbildning innan de uppstår. Oftast så drar det ut på tiden och du sitter där som fastighetsägare med samma krångel igen. Kanske är det då just i år som du ska ta dig själv i kragen och faktiskt göra något åt problemet? Installationen av takvärme är förhållandevis enkel om du jämför med de problem som uppstår om du inte utför installationen.

Hur fungerar takvärme?

Takvärme fungerar egentligen som det låter. Det vill säga att om du exempelvis har en stor fastighet så lägger du ut värmekabeln i takkanalen och fortsätter sedan en bit ner i takbrunnarna. När det blir kallt och den första snön faller bidrar värmen från värmekabeln att snö och is smälter som sedan smidigt och lätt rinner ner i takbrunnarna.

värmekabel tak
Läggning av värmekabel i takkanal & takbrunnar för effektiv snö- & issmältning.
ta bort snö och is i hängränna
Istappar har bildats under vintern som gör att rännan hänger och risken för skador ökar.

Ta bort is i hängrännor

Hur tar jag bort is i hängrännor? Du kanske är en av dem som står på en stege svär, häller hinkvis med varmvatten och knackar is i dina hängrännor år efter år. Trots allt är detta något som många måste göra varje år för att undvika att snö eller is faller ner från tak eftersom det kan leda till allvarliga personskador.

 Enligt lag är det föreningen, och därmed styrelsen, som är skyldig att utan dröjsmål avlägsna snö och is för att undvika olyckor och i värsta fall personskador.

När det gäller exempelvis en bostadsrätt så är det enligt lag föreningen, och därmed styrelsen som är skyldig att utan dröjsmål avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats. Emellertid om detta ej fullföljs och olyckan är framme, kan det resultera i böter eller i värsta fall fängelse.

När allt kommer omkring så kan lösningen på detta problem vara takvärme.

Värmekabel hängränna

Vad är en värmekabel för hängränna? Du monterar värmekabeln i dina hängrännor som i sin tur använder sin värme för att smälta is och snö. Följaktligen fungerar kabeln som ett frostskydd. Det vill säga att den förhindrar isbildning och gör istället så att snön smälter samt håller en öppen kanal för vattnet. På så sätt fryser inte vattnet under sin väg ner till frostfri zon.