takvärmekabel

Takvärmekabel Soma

Takvärmekabel Soma är en självreglerande värmekabel vilket gör den optimal när du ska förhindra snö- och isbildning i exempelvis hängrännor, stuprör och takanläggningar. Följaktligen så styr du takvärmeanläggningen med hjälp av termostatstyrningen Soma-MM eller med hjälp av styrningen för fukt och temperatur Soma-FT.

SEG Benämning
8935525 Takvärmekabel 18/36w/m

När snön på ditt tak blir till is så kan den orsaka frostsprängningar och skador på din fastighet. Med våra lösningar för takvärme smälter snö och is bort innan den orsakar stora problem för dig och din fastighet.

Klassisk termostatstyrning eller styrning med fukt- och termperaturavkänning

När det kommer till styrningen för din takanläggningen, så tål det att tänkas till. Vi har i dagsläget två olika styrningar, det vill säga en klassisk termostatstyrning och en styrning för både fukt och temperatur. Närmare bestämt Styrskåp MM (min-max) och Styrskåp FT (Fukt & temp).

Funktionen hos termostatstyrningen är att den arbetar med förbestämda grader. Det vill säga att när du tar anläggningen i bruk för första gången så ställer du in en min- och maxtemperatur där du vill att takanläggningen skall vara i drift. Exempelvis -2 till +2C.

Om du å andra sidan vill kunna kontrollera både fukt och temperatur så ska du välja styrskåp-FT. På samma sätt som termostatstyrningen, så har du en min- och maxtemperatur, men du får dessutom fördelen av att uppvärmningen endast kopplas till vid isrisk och kopplas sedan automatiskt från efter upptining. Det vill säga att i bästa fall kan du göra besparingar upp till 80% jämfört om du enbart skulle använda termostatstyrda anläggningar.

10-års garanti på takvärme

10-års garanti takvärme

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings takvärmeprodukter inom 10 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.