Med över 40-års erfarenhet kan du känna dig trygg hos oss!​

Om Oss

Om oss somathermhd

Somatherm, ett familjeföretag som grundades i maj 1973 av Olle Olsson. Verksamhet med fokus handdukstorkar, handtorkar, tryckhållning, avgasning & avskiljning och VVS armatur.

Niclas Söderholm, dåvarande försäljningschef på handdukstorkar, tog över halva företaget år 2020, för att kunna lägga ett helhjärtat fokus på handdukstorkar, handtorkar och tillbehör. Företaget fick då namnet:

Somatherm Heating & Drying AB

Där är vi idag! Somatherm Heating & Drying ligger i Arvika och lokalerna som innefattar kontor och lager är belägna i hamnen vid Glafsfjordens vackra strand.

0
+
ÅRS ERFARENHET
0
+
PRODUKTER
0
+
MODELLSERIER

Våra kvalitetsmål är enkla men innehållsrika

Vår kvalitetspolicy

Vårt företag har ända sedan starten 1973 haft stort fokus på att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Vi ser kvaliteten på våra produkter och tjänster som en avgörande konkurrensfaktor och ett starkt försäljningsargument.

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar verksamheten och de anställda känner sig ansvariga för och angelägna om att se till att vi levererar felfria produkter och att de levereras i rätt tid.

Vi har överlag långsiktiga relationer med våra leverantörer och håller antalet leverantörer på en relativt låg nivå vilket möjliggör ett nära samarbete och en givande kommunikation.

Vi är lyhörda för våra kunders synpunkter och tar lärdom av dessa i förbättringsarbetet inom företaget.

Våra kvalitetsmål är enkla men innehållsrika. Vi ska leverera rätt produkter i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi har en enkel men kärnfull definition av kvalitet: ”Kvalitet är när våra kunder kommer tillbaka och våra produkter inte gör det”.

Miljön är viktig för oss som företag både när det gäller vår externa påverkan på miljön men även när det gäller arbetsmiljön för bolagets anställda.

Vår miljöpolicy

Miljön är viktig för oss som företag både när det gäller vår externa påverkan på miljön men även när det gäller arbetsmiljön för bolagets anställda.

Vi arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön när det gäller våra produkter och vår totala verksamhet. Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut och på alla nivåer i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav. Miljöarbetet omfattar även att ställa krav på ökat miljömedvetande hos leverantörer och entreprenörer.

I den egna verksamheten eftersträvar vi att minimera yttre påverkan på miljön genom ett effektivt utnyttjande av resurser i alla led. Inom koncernens handelsverksamhet handlar det främst om att optimera transporter och minimera förbrukning av till exempel förpackningsmaterial. När det gäller transporter så arbetar vi med de största aktörerna på marknaden som alla har miljöprogram för sin verksamhet.

Somatherm ska alltid vara ett företag som bryr sig om de anställdas välbefinnande och välmående då vi ser vår personal som en nyckelresurs till företagets framgångar. Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

VD har det överordnade ansvaret för att företaget till fullo efterlever gällande miljölagar och förordningar. Miljöansvar är dock alla anställdas angelägenhet. De anställdas delaktighet i miljöansvaret skall säkerställas genom samarbete, utbildning och information.