Registrera din golvvärmeinstallation

Här kan du registrera din golvvärmeinstallation för att ta del av vår utökade garanti. Uppfyller du dessa krav har du rätt till 20-års garanti på golvvärmekabel samt 5-års garanti på termostat.

För att kunna ta del utav den utökade garantin gäller följande:

 • Installationen skall vara gjord av ett registrerat elinstallationsföretag.
 • Formuläret skall vara korrekt ifyllt.
 • Garantidokumentation och kvitto på produkter och arbete med datum och inköpsställe skall kunna uppvisas.
 • Registreringen skall vara gjord senast 3 månader efter installation.

OBS! Somatherm Heating & Drying AB sparar inte någon form av garantidokumentation som du har fått i samband med din installation av golvvärme. Det vill säga att du måste själv ta ansvar att spara det garantibevis som du har erhållit i samband med installation. Följaktligen så måste samtliga villkor i garantibeviset vara uppfyllda för att din garanti skall vara giltig.

  Kunduppgifter

  E-post
  Telefonnummer
  Adress
  Postnummer
  Ort

  Installatör

  Firma Installationen skall vara utförd av behörig fackman.
  Installationsdatum
  Firmans montör

  Information om produkten

  Inköpsställe
  Inköpsdatum
  Golvvärmekabel / Kit Vänligen skriv SEG-Nr och benämning.
  Golvvärmetermostat
  Typ av bostad
  Typ av rum T.ex: Hall, badrum
  Vem valde märke?