tillbehör takvärme

Tillbehör takvärme

Vi har tillbehören för din takvärmeanläggning såsom montagelim, dragavlastare för stuprör, anslut & avslut och skyltar.

SEG Benämning
Anslutning / clic 8935530
Förgrening / clic 8935530
Clips för hängränna 8935529
An- och avslut takvärmekabel 8935526
Dragavlastare för stuprör 8935527
Montagelim tak 8935532
snabbkoppling takanläggning

Snabbkoppling för takanläggning

Soma Clic är en snabbkoppling för takanläggningar. Den finns i två varianter:

Anslutning/clic
Anslutning för tre slingor och matning för ström.

Förgrening/clic
Anslutning för tre slingor. Denna kan användas i anslutning till Anslutning/clic för ytterligare slingor. Vid montage av takanläggning med Soma Clic kan installatören
arbeta med endast handverktyg.

Clips för hängränna

Clips för hängränna

Clips för hängränna hjälper dig att fästa värmekabeln i hängrännan med ett cc-avstånd på ca 1 meter. Värmekabeln behöver du sedan inte limma i rännan.

An- och avslut värmekabel

An- och avslut

Satsen innehåller krympslang och förskruvning till dosa med PG11 18,6mm förskruvning och används för an- och avslut av värmekabeln.

Dragavlastare stuprör

Dragavlastare stuprör

Dragavlastare som du använder till bland annat stuprör vid montering av värmekabel i takavvattning. Den avlastar värmekabeln när den går ner i stuprör för att få en driftsäker installation.

montagelim takvärme

Montagelim

Montagelimmet används för installation av takvärmekabel i hängränna och på tak.

När snön på ditt tak blir till is så kan den orsaka frostsprängningar och skador på din fastighet. Med våra lösningar för takvärme smälter snö och is bort innan den orsakar stora problem för dig och din fastighet.

10-års garanti på takvärme

10-års garanti takvärme

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings takvärmeprodukter inom 10 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.