styrskåp takvärme fukt temp

Styrskåp FT till takvärme

Styrskåp FT är ett apparatskåp för takanläggningar. Det vill säga ett apparatskåp där du kan styra driften för snö- och issmältning på ditt tak. Dessutom har styrningen fukt och temperaturavkänning vilket innebär att du får en optimal driftsekonomi för din anläggning. Därtill kommer att styrskåpet är utrustat med 10A eller 16A säkring, jordfelsbrytare och Eberle styrning.

SEG Benämning
8935544 Styrskåp-FT 1x10A
8935545 Styrskåp-FT 1x16A
8935546 Styrskåp-FT 3x10A
8935547 Styrskåp-FT 3x16A
8935548 Styrskåp-FT 3x20A
8935549 Styrskåp-FT 6x10A
8935550 Styrskåp-FT 6x16A
8935551 Styrskåp-FT 6x20A

När snön på ditt tak blir till is så kan den orsaka frostsprängningar och skador på din fastighet. Med våra lösningar för takvärme smälter snö och is bort innan den orsakar stora problem för dig och din fastighet.

Isvarnare till takvärme

Spara upp till 80% med isvarnare jämfört med endast termostat

Med i styrskåpet får du en isvarnare som används för automatisk övervakning vid uppvärmning av markytor, garagenedfarter, trappor, kajer samt platta tak etc. Dessutom till motsats mot konventionella anläggningar, som styrs manuellt eller via termostat, kopplas uppvärmningen endast till vid isrisk och kopplas sedan automatiskt från efter upptining. Det vill säga att i bästa fall kan du göra besparingar upp till 80% jämfört om du skulle använda enbart termostatstyrda anläggningar.

Fuktgivare till takvärme

Till styrskåpet följer det med en fuktgivare samt en temperaturgivare. Det vill säga att när du använder styrningen för fukt och temperatur så startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen den behöver arbeta. Således bidrar styrningen till en optimal driftsekonomi. Följaktligen så placeras fuktgivaren i rännan och tempgivaren i norrläge.

fuktgivare takvärme
10-års garanti på takvärme

10-års garanti takvärme

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings takvärmeprodukter inom 10 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.