styrskåp takvärme min max

Styrskåp MM till takvärme

Styrskåp MM är ett apparatskåp för takanläggningar. Det vill säga ett apparatskåp där du kan styra driften för snö- och issmältning på ditt tak. Dessutom har styrningen en min-max funktion och kommer utrustad med 10A eller 16A säkring, jordfelsbrytare och Eberle styrning. Kort sagt så lämpar sig denna reglermetod för de flesta anläggningar och ger dig en säker funktion med rimlig energiförbrukning.

SEG Benämning
8935536 Styrskåp-MM 1x10A
8935537 Styrskåp-MM 1x16A
8935538 Styrskåp-MM 3x10A
8935539 Styrskåp-MM 3x16A
8935540 Styrskåp-MM 3x20A
8935541 Styrskåp-MM 6x10A
8935542 Styrskåp-MM 6x16A
8935543 Styrskåp-MM 6x20A

När snön på ditt tak blir till is så kan den orsaka frostsprängningar och skador på din fastighet. Med våra lösningar för takvärme smälter snö och is bort innan den orsakar stora problem för dig och din fastighet.

10-års garanti på takvärme

10-års garanti takvärme

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings takvärmeprodukter inom 10 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.