Klocktermostat till golvvärme

Golvvärmetermostat Soma HD-MP

Golvvärmetermostaten Soma HD-MP är en ”Allt-i-ett”-klocktermostat som bygger endast 20mm vilket gör den till den tunnaste klocktermostaten på marknaden.  Dessutom så är den lätt för dig att installera med en enkel animerad menynavigering på 8 olika språk. Hit hör även att termostaten har fördelen av att du även kan använda produkten tillsammans med dina befintliga elektriska golvsensorer vilket gör den till absolut toppklass till renoverings- och servicearbeten.

Ben SEG-Nr
Golvvärmetermostat Soma HD-MP 8935509

Golvtermostat Soma HD-MP

  • Enkel animerad menynavigering och programmering på åtta olika språk.
  • Programmeringen blir en barnlek som garanterar den snabbaste och enklaste installationen.
  • Ställ in och glöm! Kort sagt en adaptiv kontroll som säkerställer komforttemperatur vid önskad tid.
  • Kompatibel med befintliga golvgivare, vilket gör den till den bästa termostaten för renovering-, & serviceändamål.
  • Enkel avläsning av energiförbrukning.
  • Inbyggd klocka – kalender med strömbackup.
  • Stor grafisk display.
  • Marknadens tunnaste klocktermostat, endast 20 mm, vilket gör det enkelt för installatören.
golvvärme låg energiförbrukning
Spara upp till 36% CO₂

Klocktermostat med 6 händelseprogram

En ”allt-i-ett” -termostat för elstyrning av golvvärme där det krävs optimal komforttemperatur och minimal energikonsumtion.

Termostatstyrning

Golvtermostaten har en elektronisk termostatkontroll för reglering av temperaturen med hjälp av en sensor placerad antingen utvändigt i golvet eller inbyggd i termostaten. Dessutom kan HD-MP även fungera i regulatorläge (alternativ). I synnerhet är detta är användbart för renoveringsändamål där det inte går att använda en golvgivare.

Enkel avläsning av energiförbrukning

Se den totala inkopplingstiden i procent. Dessutom kan den beräknade kostnaden läsas ut för de senaste två dagarna, 30 dagarna eller 365 dagarna. Kort sagt så kan du följaktligen övervaka den övergripande energiförbrukningen.

Inbyggd klocka – kalender med strömbackup

Termostaten levereras med ett inbyggt 4- eller 6-händelseprogram för automatisk komfort. Dessutom har klockan och kalendern en inbyggd batteribackup, så att du aldrig behöver bry dig om att ställa in klockan efter strömavbrott.

Grafisk display

Unikt och enkelt användargränssnitt med animerade grafiska menyer och knappbaserad navigering gör att du får en enkel programmering och avläsning av data.

Fabriksinställda program

Du får termostaten levererad med fabriksinställda program. Vidare så kan du självklart ställa om de fabriksinställda perioderna och / eller temperaturerna till dina egna önskemål.

Komfortläge

Rumstemperaturen kan du ändra tillfälligt för en enstaka händelse och för en viss tidsperiod. Sedan återställs komfortläget efter att tiden som du har ställt in har gått ut. Slutligen återgår golvtermostaten till det schemalagda programmet.

Manuellt läge

Du kan avbryta det schemalagda programmet t.ex. under semestern och inställningen för frostskydd kan istället sättas igång. Exempelvis kan du sätta temperaturen till 5 ° C. Vidare kvarstår den nya temperaturen tills du avbryter manuellt läge.

golvvärmetermostat måttskiss

Måttskiss för Golvvärmetermostat Soma HD-MP

golvvärmetermostat inkoppling

Inkoppling för Golvvärmetermostat Soma HD-MP

Registrera dig för utökad garanti

Har du köpt någon av våra golvvärmeprodukter? Det vill säga att om du har köpt något av våra paket med värmekabel i så kan du registrera dig för att ta del av vår utökade garanti för golvvärmekabel. Det vill säga att om du registrerar dig så får du hela 20-års garanti på din värmekabel istället för 10! Du kan läsa vidare om våra garantivillkor här!

20års garanti golvvärmekabel

20-års garanti på golvvärme

Om du registrerar dig som användare av vår golvvärme så får du hela 20-års garanti på golvvärmekabel. Det vill säga att om du inte registrerar dig så har du istället 10-års garanti på golvvärmekabel. Därtill kommer även 5-års garanti på golvvärmetermostat.