Garantivillkor

Här finner du våra garantivillkor för vårt produktsortiment.

Golvvärme

garanti golvvärme

På vår golvvärmekabel lämnar vi 10-års produktgaranti och på våra golvvärmetermostater lämnar vi 5-års produktgaranti för materialfel. Det vill säga att om det uppstår materialfel inom garantitiden förbinder sig Somatherm Heating & Drying AB att reparera alternativt byta produkten utan kostnad för köparen. Följaktligen gäller garantin endast om installationen är utförd av auktoriserad elinstallatör och att monteringsanvisning har följts samt att all dokumentation såsom garantibevis inklusive testprotokoll är korrekt ifyllt vid installation. Detta tillsammans med materialspecifikation måste vara signerat av den elinstallatör som har utfört installationen. Vidare gäller garantin endast om installation av golvvärmekabel har skett tillsammans med någon av våra golvvärmetermostater.

För att kunna ta del utav den utökade garantin på 20år gäller förutom ovanstående att vårt formulär för utökad garanti skall vara korrekt ifyllt senast 3 månader efter installation samt att garantidokumentation och kvitto på produkter och arbete med datum och inköpsställe skall kunna uppvisas vid eventuell reklamation efter installation.

Garantin gäller inte om felet har uppstått vid felaktig installation eller vid användning av felaktigt material och golvkonstruktion. Garantin omfattar inte heller installationer eller ändring och reparationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör.

För att kunna ta del av garantin måste leverantören, i det här fallet Somatherm Heating & Drying AB alltid meddelas innan åtgärd vidtas. Det vill säga att leverantören måste alltid kunna ta del av all information gällande installation och felanmälning innan felsökning kan påbörjas.

OBS! Somatherm Heating & Drying AB sparar inte någon form av garantidokumentation som du har fått i samband med din installation av golvvärme. Det vill säga att du måste själv ta ansvar att spara det garantibevis som du har erhållit i samband med installation. Följaktligen så måste samtliga villkor i garantibeviset vara uppfyllda för att din garanti skall vara giltig.

OBS! Reparation eller felsökning, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

Handdukstorkar

garanti handdukstorkar

Gäller handdukstorkar köpta efter 2020-07-01. Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings handdukstork inom 10 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. 10-års garanti gäller för ram. För elektroniken gäller 5 år. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation eller felsökning, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

Följaktligen gäller garantin endast om installationen är utförd av auktoriserad elinstallatör och att monteringsanvisning har följts.

Garantin gäller inte om felet har uppstått vid felaktig installation, felaktigt användande eller vid användning av felaktigt material. Garantin omfattar inte heller installationer eller ändring och reparationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör.

För att kunna ta del av garantin måste leverantören, i det här fallet Somatherm Heating & Drying AB alltid meddelas innan åtgärd vidtas. Det vill säga att leverantören måste alltid kunna ta del av all information gällande installation och felanmälning innan felsökning kan påbörjas.

Handdukstorkar köpta före 2020-07-01. Handdukstorkar köpta före detta datum har 5 års garanti på ram och elektronik. I övrigt så gäller samma garantivillkor som ovan.

OBS! Reparation eller felsökning, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

Handtorkar

garanti handtorkar

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings handtork inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation eller felsökning, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

OBS! Reparation eller felsökning, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.