Styrningar till våra handdukstorkar

Styrningar handdukstorkar

Elektrisk handdukstork

Alla Somatherms handdukstorkar går att få med eldrift. Handdukstorken är då vanligtvis vätskefylld och har en patron monterad.
Modellerna Sulvik och Kinna är ej vätskefyllda, utan värms upp av en värmeslinga.
För de elektriska handdukstorkarna finns följande styrningar:

S / ST

Styrning Handdukstork S / ST

S / ST – Strömbrytare

S och ST har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. ST-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.
CM, CMB, KA

RS

Styrning Handdukstork RS - Dimmer

RS – Dimmer

RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det ena nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken, samt slå av och på.
CM, CMB, KA, LS, LSH, LSV

BC

Styrning Handdukstork BC - Dimmer & Timer

BC – Dimmer & Timer

BC–modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa temperaturen i fem olika intervaller, med start från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. När handdukstorken belastas med blöta handdukar, kan man hålla in + knappen i 5 sekunder så att timern sätts igång och handdukstorken går upp på en högre effekt under en tid, för att sedan återgå till grundinställning
eller stängas av helt. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start från 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. BC-modellen slås enkelt av och på med den inbyggda strömbrytaren.
CM, CMB, KA, LS, LSH, LSV

OLLE

Dimmer & Timer, appstyrning, bluetooth.
Styr din handdukstork med bluetooth

Olle – Dimmer & Timer

Olle är en ny styrning till våra nya modeller. Olle har många likheter med den befintliga BC-modellen, då det finns inbyggd dimmer & timer, effektreglering i fem steg mellan 20-100%, samt inställning av fem olika tidsintervaller från 2 timmar upp till 10 timmar.

Som tillval finns även en app som medger styrning av handdukstorken via smartphone eller läsplatta. Med appen möjliggörs även inställningar av ett veckoschema där man kan bestämma vilken tid handdukstorken ska starta och stoppa varje dag samt vilken effekt den skall gå på under driften.

Styrningen Olle kan enkelt slås av och på med den inbyggda strömbrytaren.
CHOD, CHRD, TKFD, TKRD, TKVD

Kombinerad handdukstork (kombi el & vatten)

Våra kombimodeller har både el- och vattenanslutning. Vattenanslutningarna kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC).
När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten manuellt och sätter på elpatronen.

Nyhet!

Kombi+ är en ny kombimodell med automatisk avstängning av vattendriften under de perioder då handdukstorken drivs på el.
Kombi+ kan enbart fås tillsammans med vår BC styrning samt med vattenventil Soma 3 för utanpåliggande vattenanslutning för antingen ett-eller tvårörssystem.

Dolt montage

Vattenanslutning handdukstork Soma 1

Soma 1 (dold vattenanslutning)

Soma 1 är en vattenventil med dolt rörmontage för tvårörssystem.
50 c/c mellan vattenanslutningarna.

Utanpåliggande montage

SOMA 2

Soma 2 (utanpåliggande vattenanslutning)

Soma 2 är en vattenventil med synligt rörmontage för tvårörsystem.
50 c/c mellan vattenanslutningarna.

Utanpåliggande montage

Vattenanslutning handdukstork Soma 3

Soma 3 (utanpåliggande vattenanslutning)

Soma 3 är en vattenventil med synligt rörmontage för antingen ett-eller tvårörssystem (omkopplingsbar).
40 c/c mellan vattenanslutningarna.