frostskyddstermostat

Frostskyddstermostat

Elektronisk termostat till frostskydd i sköljtätt utförande. Termostaten har IP-Klass IP54 vilket innebär att den är sköljtätt och att du kan installera den i fuktiga rum samt även utomhus. Du använder termostaten för reglering av effekten på värmekabelanläggningar där du vill förhindra att frostskador uppstår på exempelvis vattenledningar. Givaren till termostaten är helt vattentät och har en kapslingsklass på IP65. Du får den levererad i en längd på 3 meter, men den kan förlängas till 50 meter med installationsledning min 2x1mm2.

SEG Benämning
x Frostskyddstermostat

Teknisk data

Märkspänning 230V 50/60Hz
Effektförbrukning 1,5VA
Omgivningstemperatur -10°..+55°C
Max brytström 10A/250V
Relä 1Pol Vx (potentialfri)
Indikering relä Gul LED
Kopplingsdifferens 1-10°K
Elektrisk livslängd 1x10E5
Mekanisk livslängd 1x10E6
Elektrisk anslutning Skruvanslutning 2,5mm²
Temperaturinställning Ratt
Givare PTC 25°C ~1kΩ (~8Ω/°C)
16090 PVC Kabel
16150 Silikon Kabel
Givare, kapslingsklass IP65
Kapsling Ral 7035 PVC
Kapslingsklass IP54
Förpackning Termostat inkl. givare
Fastsättning Utanpåliggande
10-års garanti på takvärme

5-års garanti på frostskyddskabel

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings frostskyddskabel inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.