Frostvakt termostat

Frostskyddstermostat DIN

Elektronisk termostat till frostskydd för montering i DIN-skena. Du använder termostaten för reglering av effekten på värmekabelanläggningar där du vill förhindra att frostskador uppstår på exempelvis vattenledningar. Givaren kommer i en längd på 3 meter, men den kan förlängas till 50 meter med installationsledning min 2x1mm2.

SEG Benämning
x Frostskyddstermostat DIN

Teknisk data

Märkspänning 230V 50/60Hz
Effektförbrukning 1,5VA
Omgivningstemperatur -10°..+55°C
Max brytström 10A/250V
Relä 1Pol Vx (potentialfri)
Indikering relä Gul LED
Kopplingsdifferens 1-10°K
Elektrisk anslutning Skruvanslutning 2,5mm²
Temperaturinställning Spår för skruvmejsel
Givare PTC 25°C ~1kΩ (~8Ω/°C)
26090 PVC Kabel
26150 Silikon Kabel
Givare, kapslingsklass IP65
Kapsling Ral 7035 PVC
Kapslingsklass IP40
Fastsättning Enl. DIN 50022
10-års garanti på takvärme

5-års garanti på frostskyddskabel

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings frostskyddskabel inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.