Frostskydd

Frostskyddskabel

Frostskyddskabeln använder du för att motverka frostskador på vattenledningar. Helt enkelt för att hålla vattenledningen frostfri. Värmekabeln har en effekt på 10W per meter, är självbegränsande och reglerar automatiskt effekten på ett smart sätt. Du kan dessutom styra effekten med hjälp av en termostat. Då placerar du termostatens givare med fördel under isoleringen. Det vill säga mot medieröret.

Ur miljösynpunkt är Somatherms frostskyddskabel av högsta klass, då den är helt halogenfri samt att den är helt fri från PVC och bly.

Godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattenledningar.

SEG Benämning
8935906 Frostskyddskabel löpmeter 10W/m
frostvakt funktion

Hur fungerar en frostskyddskabel?

Frostskyddskabel används för att förhindra att det bildas isbildning i vattenledningar. Värmekabeln klarar att frostskydda rör som utsätts för kyla under exempelvis vintertid. Tack vare att värmekabeln är självbegränsande så reglerar den effekten på ett smart sätt med hjälp av omgivningens temperatur, så att rätt temperatur hålls.

Installera frostskyddskabel

Vid invändig förläggning inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomförning. Följaktligen så klarar värmekabeln att frostskydda rör upp till 50 mm och -25 °c förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering eller grävs ner minst 50 cm i marken. Anslut sedan kabeln med stickpropp till vägguttag 230 V med jordfelsbrytare. Maxlängden för utvändig förläggning är 100 meter och för invändig förläggning gäller 60 meter.

Tillbehör

Mässingsgenomförning frostskyddskabel

Vattentät genomföring i mässing för invändig förläggning av värmekabel. R 15/20.

Y-koppling frostskyddskabel

Y-koppling för invändig förläggning av värmekabel i rör. Inklusive vattentät genomföring. Röranslutning PRK 32.

An- och avslut för frostskyddskabel

An- och avslut för värmekabeln innehåller krympslang, anslut för kallkabel och avslut för värmekabel.

Frostskyddskabel genomskärning

Konstruktion värmekabel

  1. Yttermantel
  2. Skyddsfläta
  3. Isolering
  4. Självreglerande kärnmaterial
  5. Ledare CE-märkt VDE
10-års garanti på takvärme

5-års garanti på frostskyddskabel

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings frostskyddskabel inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.

Köp frostskydd hos våra återförsäljare: