frostskydd stickpropp

Frostskyddskabel med stickpropp

Frostskyddskabel med stickpropp använder du för att motverka frostskador på vattenledningar. Helt enkelt för att hålla vattenledningen frostfri. Värmekabeln har en effekt på 10W per meter, är självbegränsande och reglerar automatiskt effekten på ett smart sätt. Dessutom har kabeln en förmonterad stickpropp vilket gör installationen smidig och säker då du bara behöver ansluta den till ett jordat uttag med jordfelsbrytare.

Ur miljösynpunkt är Somatherms frostskyddskabel av högsta klass, då den är helt halogenfri samt att den är helt fri från PVC och bly.

Godkänd av semko.

SEG Frostskyddskabel med stickpropp
8935670 20W/2m
8935671 30W/3m
8935672 40W/4m
8935673 50W/5m
8935674 60W/6m
8935675 80W/8m
8935676 100W/10m
8935677 120W/12m
8935678 150W/15m
8935679 200W/20m
8935680 250W/25m
frostvakt funktion

Hur fungerar en frostskyddskabel?

Frostskyddskabel används för att förhindra att det bildas isbildning i vattenledningar. Värmekabeln klarar att frostskydda rör som utsätts för kyla under exempelvis vintertid. Tack vare att värmekabeln är självbegränsande så reglerar den effekten på ett smart sätt med hjälp av omgivningens temperatur, så att rätt temperatur hålls.

installera frostskyddskabel

Installera frostskyddskabel

Vid invändig förläggning inuti vattenledning förses röret med mässingsgenomförning. Dessutom så skall röret förses med minst 30 mm isolering eller grävas ner minst 50 cm i marken. Anslut sedan kabeln med stickpropp till vägguttag 230V med jordfelsbrytare. Maxlängden för utvändig förläggning är 100 meter och för invändig förläggning gäller 60 meter.

Tillbehör

Mässingsgenomförning frostskyddskabel

Vattentät genomförning i mässing för invändig förläggning av värmekabel. R 15/20.

Y-koppling frostskyddskabel

Y-koppling för invändig förläggning av värmekabel i rör. Inklusive vattentät genomförning. Röranslutning PRK 32.

Frostskyddskabel genomskärning

Konstruktion värmekabel

  1. Yttermantel
  2. Skyddsfläta
  3. Isolering
  4. Självreglerande kärnmaterial
  5. Ledare CE-märkt VDE

Köp frostskydd hos våra återförsäljare:

10-års garanti på takvärme

5-års garanti på frostskyddskabel

Vid eventuellt fabrikationsfel som uppstår på Somatherm Heating & Dryings frostskyddskabel inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. Förutsättning för denna garanti är, att produkten är installerad, monterad och används efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation, som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av oss.